skupina B

INFORMACE PRO ŽADATELE.

Výuky a výcviku pro získání skupiny B se může zúčastnit každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být starší více jak 3 měsíce a musí být potvrzen výhradně praktickým lékařem).

 

Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.

 

Závěrečné zkoušky je možné absolvovat až po dovršení 18-ti let věku.

 

JAKÉ VOZIDLO LZE ŘÍDIT SE SKUPINOU B?

Motorové vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3.500 kg a maximálně 8 místy k sezení kromě místa řidiče, k němu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg dále jízdní soupravy s maximální přípustnou hmotností soupravy do 3.500 kg.

Traktory a samojízdné pracovní stroje s maximální přípustnou hmotností do 3.500 kg.

 

Od 19. ledna 2013 lze se skupinou B řídit také vozidla zařazená do skupiny A1 (motocykl do 125 cm3 a do 11 kW) pokud jsou vybavená automatickou převodovkou, a dále od 21. let i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A (tedy nad 15 kW).

 

 

skupina A1

INFORMACE PRO ŽADATELE.

Výuky a výcviku pro získání skupiny A (AM, A1, A2) se může zúčastnit každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být starší více jak 3 měsíce a musí být potvrzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.

 

Závěrečné zkoušky je možné absolvovat až po dovršení následujícího věku: 15-ti let pro skupinu AM, 16-ti let pro skupinu A1, 18-ti let pro skupinu A2 a 24 let pro skupinu A. Pokud žadatel prokáže alespoň dva roky držení skupiny A2, může získat skupinu A již od 20-ti let.

 

JAKÁ VOZIDLA LZE ŘÍDIT SE SKUPINOU AM, A1, A2 NEBO A?

AM - dvoukolová, tříkolová a čtyřkolová vozidla s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h

A1 - lehké motocykly o objemu válců do 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW, tříkolová vozidla do 15 kW

A2 - motocykly s postranním

 

A - Řidičský průkaz skupiny A opravňuje k řízení motocyklu  s postranním vozíkem nebo bez něj, tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

 

 

skupina A2

INFORMACE PRO ŽADATELE.

Výuky a výcviku pro získání skupiny A (AM, A1, A2) se může zúčastnit každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být starší více jak 3 měsíce a musí být potvrzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.

 

Závěrečné zkoušky je možné absolvovat až po dovršení následujícího věku: 15-ti let pro skupinu AM, 16-ti let pro skupinu A1, 18-ti let pro skupinu A2 a

24 let pro skupinu A. Pokud žadatel prokáže alespoň dva roky držení skupiny A2, může získat skupinu A již od 20-ti let.

 

JAKÁ VOZIDLA LZE ŘÍDIT SE SKUPINOU AM, A1, A2 NEBO A?

AM - dvoukolová, tříkolová a čtyřkolová vozidla s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h

A1 - lehké motocykly o objemu válců do 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW, tříkolová vozidla do 15 kW

A2 - motocykly s postranním

 

A - Řidičský průkaz skupiny A opravňuje k řízení motocyklu  s postranním vozíkem nebo bez něj, tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

 

 

skupina A

INFORMACE PRO ŽADATELE.

Výuky a výcviku pro získání skupiny A (AM, A1, A2) se může zúčastnit každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být starší více jak 3 měsíce a musí být potvrzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.

 

Závěrečné zkoušky je možné absolvovat až po dovršení následujícího věku: 15-ti let pro skupinu AM, 16-ti let pro skupinu A1, 18-ti let pro skupinu A2 a 24 let pro skupinu A. Pokud žadatel prokáže alespoň dva roky držení skupiny A2, může získat skupinu A již od 20-ti let.

 

JAKÁ VOZIDLA LZE ŘÍDIT SE SKUPINOU AM, A1, A2 NEBO A?

AM - dvoukolová, tříkolová a čtyřkolová vozidla s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h

A1 - lehké motocykly o objemu válců do 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW, tříkolová vozidla do 15 kW

A2 - motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj do výkonu 35 kW

A - Řidičský průkaz skupiny A opravňuje k řízení motocyklu  s postranním vozíkem nebo bez něj, tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

 

 

skupina Am

INFORMACE PRO ŽADATELE.

Výuky a výcviku pro získání skupiny A (AM, A1, A2) se může zúčastnit každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být starší více jak 3 měsíce a musí být potvrzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.

 

Závěrečné zkoušky je možné absolvovat až po dovršení následujícího věku: 15-ti let pro skupinu AM, 16-ti let pro skupinu A1, 18-ti let pro skupinu A2 a 24 let pro skupinu A. Pokud žadatel prokáže alespoň dva roky držení skupiny A2, může získat skupinu A již od 20-ti let.

 

JAKÁ VOZIDLA LZE ŘÍDIT SE SKUPINOU AM, A1, A2 NEBO A?

AM - dvoukolová, tříkolová a čtyřkolová vozidla s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h

A1 - lehké motocykly o objemu válců do 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW, tříkolová vozidla do 15 kW

A2 - motocykly s postranním

 

A - Řidičský průkaz skupiny A opravňuje k řízení motocyklu  s postranním vozíkem nebo bez něj, tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

 

 

skupina C

INFORMACE PRO ŽADATELE.

Výuky a výcviku pro získání skupiny C se může zúčastnit každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být starší více jak 3 měsíce a musí být potvrzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.

 

Závěrečné zkoušky je možné absolvovat až po dovršení 21 let věku. V kombinaci s profesním průkazem lze získat skupinu C již od 18-ti let.

 

JAKÉ VOZIDLO LZE ŘÍDIT SE SKUPINOU C?

Motorové vozidla s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg.

 

 

skupina D

INFORMACE PRO ŽADATELE.

Výuky a výcviku pro získání skupiny D se může zúčastnit každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být starší více jak 3 měsíce a musí být potvrzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.

 

Závěrečné zkoušky je možné absolvovat až po dovršení 24 let věku. V kombinaci s profesním průkazem lze získat skupinu C již od 24-ti let.

 

JAKÉ VOZIDLO LZE ŘÍDIT SE SKUPINOU D?

Opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče. 

Zahájení kurzu sk.B v září bude upřesněno

Září obsazeno

Říjen 1 volné místo

Listopad 5 volných míst

Kurzy na moto na rok 2024 jsou obsazenyodkaz na facebook

DOBRÝ ANDĚL

e-testy

Doporučujeme! Vyzkoušejte si test z pravidel silničního provozu a zdravotnické přípravy.

Elektronické testy Ministerstva dopravy ČR.

Nové testové otázky najdete ZDE
platné od 15.10.2021.

otázky.PNG


galerie

autobus.jpg