skupina D

INFORMACE PRO ŽADATELE.

Výuky a výcviku pro získání skupiny D se může zúčastnit každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být starší více jak 3 měsíce a musí být potvrzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.

 

Závěrečné zkoušky je možné absolvovat až po dovršení 24 let věku. V kombinaci s profesním průkazem lze získat skupinu C již od 24-ti let.

 

JAKÉ VOZIDLO LZE ŘÍDIT SE SKUPINOU D?

Opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče. 

Kapacita kurzu v červenci a v srpnu je plně obsazena

Zahájení kurzu sk.B:
září 2021

Kurzy na motorku 
jsou plně obsazeny!!


odkaz na facebook

DOBRÝ ANDĚL

e-testy

Doporučujeme! Vyzkoušejte si test z pravidel silničního provozu a zdravotnické přípravy.

Elektronické testy Ministerstva dopravy ČR.

galerie

VW.jpg