Řidičský průkaz „na zkoušku“

Od 1. 1. 2024 je každý řidič, ve lhůtě 2 let od udělení řidičského oprávnění sledován, zda nespáchal přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů.

POZOR!

Podle dikce zákona se následující podmínky vztahují i na ty řidiče, kteří mají ke dni 1. 1. 2024 udělené řidičské oprávnění méně nežli 2 roky.

Co to je „udělení řidičského oprávnění“? Podle dikce zákona je to v zásadě udělení jakéhokoli prvního řidičského oprávnění na tu skupinu, na kterou jej lze poprvé získat. Tedy: AM, A1, A2, A, B, B96, T. Na ostatní skupiny řidičského oprávnění se „rozšiřuje“.

Jak to probíhá?

Pokud je začínajícímu řidiči v registru řidičů zaznamenán takový přestupek, za který je mu zaznamenáno 6 bodů, potom je registrem řidičů vyzván k tomu, aby absolvoval:

  • dopravně psychologický pohovor u dopravního psychologa a
  • školení začínajících řidičů v autoškole

Školení začínajících řidičů je v rozsahu:

  • 1 hodina teorie
  • 3 hodiny praktické jízdy
  • 1 hodina vyhodnocení chování řidiče

Zahájení kurzu sk.B v září bude upřesněno

Září obsazeno

Říjen 1 volné místo

Listopad 5 volných míst

Kurzy na moto na rok 2024 jsou obsazenyodkaz na facebook

DOBRÝ ANDĚL

e-testy

Doporučujeme! Vyzkoušejte si test z pravidel silničního provozu a zdravotnické přípravy.

Elektronické testy Ministerstva dopravy ČR.

Nové testové otázky najdete ZDE
platné od 15.10.2021.

otázky.PNG


galerie

Motocykl Kawasaki