skupina A2

INFORMACE PRO ŽADATELE.

Výuky a výcviku pro získání skupiny A (AM, A1, A2) se může zúčastnit každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být starší více jak 3 měsíce a musí být potvrzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.

 

Závěrečné zkoušky je možné absolvovat až po dovršení následujícího věku: 15-ti let pro skupinu AM, 16-ti let pro skupinu A1, 18-ti let pro skupinu A2 a 24 let pro skupinu A. Pokud žadatel prokáže alespoň dva roky držení skupiny A2, může získat skupinu A již od 20-ti let.

 

JAKÁ VOZIDLA LZE ŘÍDIT SE SKUPINOU AM, A1, A2 NEBO A?

AM - dvoukolová, tříkolová a čtyřkolová vozidla s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h

A1 - lehké motocykly o objemu válců do 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW, tříkolová vozidla do 15 kW

A2 - motocykly s postranním

 

A - Řidičský průkaz skupiny A opravňuje k řízení motocyklu  s postranním vozíkem nebo bez něj, tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

Zahájení kurzu sk.B v září bude upřesněno

Září obsazeno

Říjen 1 volné místo

Listopad 5 volných míst

Kurzy na moto na rok 2024 jsou obsazenyodkaz na facebook

DOBRÝ ANDĚL

e-testy

Doporučujeme! Vyzkoušejte si test z pravidel silničního provozu a zdravotnické přípravy.

Elektronické testy Ministerstva dopravy ČR.

Nové testové otázky najdete ZDE
platné od 15.10.2021.

otázky.PNG


galerie

Kamiq3